Döksan

YAŞLANDIRMA

Alüminyum Alaşımlar

Çok sayıda işlenik ve döküm alüminyum alaşımının, çözeltiye alma ve çeşitli meneviş işlemleri ile yaşlandırma yapılarak dayanımları arttırılabilir. Alaşım ve kesitlere bağlı olarak, çözeltiye alma işlemi sırasında, çarpılmayı azaltmak için farklı soğutma yöntemlerinden faydalanılabilir.

Yapay yaşlandırma 93°C ile 245°C sıcaklıklar arasında, T6 ve T7X menevişleme işlemlerini gerçekleştirebilmek için yapılır. Çözeltiye alma işleminin hemen ardından yapılan hızlı su verme aşamasından sonra, bütün alaşımlar nispeten yumuşak bir yapıya sahip olurlar, birkaç saat içinde işlenmeleri halinde kısmen şekil verilip düzeltilmeleri mümkündür. Bu alaşımlar ortam sıcaklığında doğal yaşlandırma yoluyla sertleştirilir, bu süreçte sertlik seviyeleri kademeli olarak artarken diğer yandan su verme işleminden de geçerler.

Paslanmaz Çelik

Çökelme sertleşmeli paslanmaz çeliklerin niteliklerini geliştirmek, doğru ısıl işlem parametrelerini belirlemekle olur. Çözeltiye alma işleminin tek başına ya da ardından çökelme yaşlandırma sertleşmesi işlemiyle beraber uygulanması, çökelme sertleşmesi uygulanabilen paslanmaz çeliklerde sık sık kullanılır.