Döksan

TEMPERLEME

Menevişleme Su verme işlemi sonrası oluşan nihai yapı, çok sert ve kırılgan olup, ani soğutma esnasında oluşan iç gerilmelere sahiptir. Dolayısıyla menevişleme malzemenin tokluğunun iyileştirilmesi için malzemenin tekrar ısıtılıp, aynı sıcaklıkta bir süre tutularak soğutulmasıdır. Menevişleme işlemi istenen tokluk oranı, sertlik ve nihai yapıya göre farklı sıcaklıklarda yapılabilir. Su verilen parçanın tamamen soğumasını bekledikten sonra yapılan menevişleme çatlamaya sebep olabilir. Bu sebeple parça 60-80 ˚C sıcaklığa düşmesiyle birlikte menevişlemenin hemen yapılması gerekir.

Kullanım Alanları

Menevişleme üç ana gruba ayrılabilir:

Düşük sıcaklıklarda menevişleme 160-300°Cde, yüzey sertleştirilmiş ve soğuk iş takım çeliklerine uygulanır. Daha çok, 60 HRC sertlik seviyesi için uygundur.
Yay çeliği menevişleme 300-500°C, yay çelikleri ya da benzer uygulamalarda kullanılır. Daha çok, 45 HRC sertlik seviyesi içindir.
Yüksek sıcaklıklarda menevişleme 500°C ya da daha yüksek derecelerde yapılır, ıslah çeliklerine, sıcak iş takım çelikleri ve yüksek hız çeliklerine uygulanır. Sertlik seviyeleri, kullanılan malzemeye göre 300HB ila 65HRC arasında değişir.