Döksan

T82 ISIL İŞLEM

T82: Çözelti ısıl işleme tabi tutulur, minimum %2 kalıcı set ile kontrollü gerdirilir ve ardından yapay olarak yaşlandırılır