Döksan

T81 ISIL İŞLEM

T81: Çözelti ısıl işleme tabi tutulur, soğuk işlenip ve yapay olarak yaşlandırılır.