Döksan

T6 ISIL İŞLEM

T6 ısıl işlemi çözeltiye alma, su verme ve yapay olarak yaşlandırma adımlarından oluşmaktadır. Çözeltiye alma işlem adımı alaşımın mekanik özelliklerini olumlu yönde etkileyen Cu ve Mg gibi elementlerin çözünürlüğünün yüksek olduğu katılaşma (solidüs) sıcaklığı üzerindeki bir sıcaklığa alaşımın ısıtılarak bu sıcaklıkta bir süre beklenilmesi suretiyle söz konusu alaşım elementlerinin katı hal çözünürlüklerinin arttırılmasını amaçlayan bir işlemdir. Çözeltiye alma adımından sonra gelen su verme işlem adımı ile alaşım aniden soğutularak içerisinde çözünmüş olan elementlerin çökelmesi engellenerek düşük sıcaklıkta aşırı doymuş bir yapı elde edilir.

T6 ısıl işleminin son aşamasını oluşturan yaşlandırma işlem adımı, dayanım artışı sağlayan elementlerin yapıda kararlı çökeltiler oluşturarak dayanımın artmasını sağlamaktadır. Bu süreç T6 ısıl işleminde bir fırın içerisinde belirli bir sıcaklıkta gerçekleştirildiği için yapay yaşlandırma olarak adlandırılırken, diğer ısıl işlemler için bu süreç oda sıcaklığında gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda süreç doğal yaşlandırma olarak adlandırılır.