Döksan

KARBONİTRÜRLEME

Karbonitrürleme işlemi, karbürleme işleminin modifiye edilmiş bir biçimidir. Sementasyona ek olarak fırın atmosferine amonyak ilave edilir, böylece çelik yüzeyine karbon ile birlikte azot ilavesi yapılır. İşlemin karbürlemeye göre farkı, daha düşük sıcaklıklarda, daha kısa işlem sürelerinde yapılması ve sonuç olarak daha ince sertlik tabakasının oluşturulmasıdır. Karbonitrürleme işlemi, genellikle 0,05-0,5 mm. sertlik derinliğinin istendiği durumlarda ve sementasyona uygun olmayan çeliklerin seçilmesi durumunda uygulanır.
Karbürleme işlemi sonrası çelik menevişlenerek malzemede bulunan gerilimler azaltılır ve istenen nihai sertlik değeri elde edilir.

Kullanım Alanları

Karnonitrürleme uygulanabilecek malzemeler;

  • 1010
  • 1020
  • 9SMnPb28
  • 11SMnPb30
  • 16 MnCr5
  • 8620
  • 20MnB5
  • St 52