KALİTE POLİTİKAMIZ

 

DÖKSAN ISIL İŞLEM A.Ş. KALİTE POLİTİKASI

KALİTE  POLİTİKAMIZ
Döksan Isıl İşlem A.Ş. ulusal piyasada önemli ısıl işlem uygulayıcılarından  biri olmayı hedeflemiştir.
Döksan Isıl İşlem A.Ş. belirlediği bu hedefe ulaşmak için temelinde koşulsuz müşteri memnuniyeti olan bir kalite politikası öngörmüştür. Bu çerçevede müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayı, uluslararası kalite ve standartlarda ısıl işlem uygulamayı, sözleşme koşulları ve yasal yükümlülüklerle birlikte kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.
Bunları gerçekleştirebilmek için;

  • Değişen Pazar / piyasa koşullarını ve müşteri beklentilerini izler, gereken düzenlemeleri yapar.
  • Şirket çalışanları, müşteri memnuniyetini en iyi şekilde karşılayabilmek için eğitilir ve bilinçlendirilir.
  • En yüksek teknolojik seviye kullanılarak çalışılır.
  • İnsan ve çevreye zarar vermeden en kaliteli şekilde üretim yapmayı amaç edinir.
  • Toplum menfaatlerini daima ön planda tutar.

İnsan odaklı bir yönetim şekli olan Toplam Kalite Yönetimi  ni uygulayarak ilerlemek şirketin vazgeçilmez şartıdır.

           TAAHHÜT EDER.

 

 

Rev.No / Tarih: 03 / 14.04.2018

 

Hazırlayan: Ayşe ERKAN

 

Onaylayan: Gürkan GENÇLER