Döksan

KALİTE POLİTİKAMIZ

Döksan Isıl İşlem A.Ş. ulusal piyasada önemli ısıl işlem uygulayıcılarından biri olmayı hedeflemiştir. Döksan Isıl İşlem A.Ş. belirlediği bu hedefe ulaşmak için temelinde koşulsuz müşteri memnuniyeti olan bir kalite politikası öngörmüştür. Bu çerçevede müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayı, uluslararası kalite ve standartlarda ısıl işlem uygulamayı, sözleşme koşulları ve yasal yükümlülüklerle birlikte kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir. Bunları gerçekleştirebilmek için;

 • Değişen Pazar / piyasa koşullarını ve müşteri beklentilerini izler, gereken düzenlemeleri yapar.
 • Şirket çalışanları, müşteri memnuniyetini en iyi şekilde karşılayabilmek için eğitilir ve bilinçlendirilir.
 • En yüksek teknolojik seviye kullanılarak çalışılır. İnsan ve çevreye zarar vermeden en kaliteli şekilde üretim yapmayı amaç edinir.
 • Toplum menfaatlerini daima ön planda tutar.

İnsan odaklı bir yönetim şekli olan Toplam Kalite Yönetimi ni uygulayarak ilerlemek şirketin vazgeçilmez şartıdır.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Döksan Isıl İşlem ve Arge Merkezi A.Ş. aynı miktardaki işi yaşam standardı, ürün kalitesi ve miktarını düşürmeden enerjiyi daha verimli kullanarak yapabilmeyi ve enerji verimliliğinin operasyonel faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesini hedeflemektedir.

Bu doğrultuda;

 • Çalışanların katılımı ve etkili iletişimiyle politikaya uyumlu ortak hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, gereken bilgi ve kaynağı sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasaları, yönetmelikleri, standartları ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Enerji Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, dökümante etmeyi, tüm seviyelere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
 • Enerjinin etkin kullanımı hakkında çalışanları ilk günden başlayarak sürekli bilinçlendirmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması veya tedarik edilmesini sağlamayı,
 • İlgili tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi hedeflemektedir.

BELGELER

İZLENEBİLİRLİK

Eagleye Heat Treatment Quality & Management System (HQM) programı ile, tesisimizdeki iş akışlarını kontrol ediyor, uygulanan ısıl işlemleri grafik ve rapor olarak arşivliyoruz. Malzemenin tesise girişinden müşteriye sevk edilene kadar gördüğü tüm işlemleri aşama aşama izleyebiliyoruz. Siz değerli müşterilerimiz de aşağıdaki linke tıklayarak firmamızda bulunan işlerinizi takip edebilirsiniz.

Müşteri paneline üyelik oluşturabilmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.