İLANLAR

DÖKSAN ISIL İŞLEM A.Ş. ORTAKLARINA
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DUYURUDUR

 

Şirketimiz yönetim kurulu:

  1. Çıkarılmış sermayemizin, 120.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 3.900.000 TL’lik kısmı geçmiş yıl karlarından, 12.600.000 TL’lik kısmı ise nakden artırılarak, 33.500.000 TL’den 50.000.000 TL yükseltilmesine,
  2. Artırılan ve her biri 1 TL itibari değerde toplam 16.500.000 adet ve 16.500.000 TL nominal değerli payın 985.075 TL’lik kısmının nama yazılı A grubu, 15.514.925 TL’lik kısmının ise hamiline yazılı B grubu olmasına,
  3. Sermaye artırımı sırasında geçmiş yıl kârları karşılığında çıkarılan 3.900.000 TL nominal değerli 3.900.000 adet payın mevcut tek ortağımıza bedelsiz olarak verilmesine,
  4. Nakit sermaye artırımına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL’den kullandırılmasına,
  5. Nakit karşılığı artırılan 12.600.000 TL nominal değerli toplam 12.600.000 adet payın tamamının, yeni pay alma hakkının tamamını kullanacağını beyan eden ve sermaye avansını yatıran tek ortağımız Gürkan GENÇLER’e verilmesine,

 

karar vermiştir. Sermaye artırım işlemlerine 21 Aralık 2020 tarihinde başlanacaktır.

Saygılarımızla.