BİRİMLERİMİZ

ATMOSFER KONTROLLÜ FIRIN

Isıl işlem; ürünlere işlenebilirlik veya nihai çalışma şartlarındaki istenilen özellikleri kazandırmak amacı ile yapılır. Çağımızda kullanılan teknoloji ve sanayi ortamı ısıl işlemi de gün yüzüne çıkartmış, ürünlerin kalite ve kullanım ömürlerini iyileştirmek amacıyla ısıl işlemi vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir.


Isıl işlem fırınları çelik parçaların östenitik (ɣ) faz sıcaklıklarına kadar koruyucu bir gaz ortamında ısıtılabildiği fırınlardır. Isıtma ve tavlama süresince azot  ve endogaz gibi koruyucu gazlarla oksidasyon ve dekarbürizasyon önlenirken propan, metan, etan, bütan gibi gazlar ile karbonca zengin bir ortam elde edilebilir.


Çelik parçaların ve diğer metallerin ısıl işlem operasyonunda en önemli parametreler olan sıcaklık, zaman ve % C potansiyeli parametreleri, atmosfer kontrollü fırınlarda bilgisayar kontrollü bir mikroişlemci tarafından yönetilmektedir. Dolayısı ile gerek dış ortamdan (O₂) korunaklı bir ortam sağlaması, gerekse proses parametrelerinin insan faktöründen uzak kontrol edilmesi ile Atmosfer Kontrollü Fırınlar eski yöntemlere göre daha avantajlı durumdadır. 

Firmamızda 11 adet IPSEN marka Kamaralı tip fırın ve 14 adet temper fırını bulunmaktadır. Kamaralı tip fırınlardan 7 adeti ve temper fırınlarından 9 adeti aktif olarak kullanılmaktadır. Aktif olarak kullandığımız kamaralı tip fırınlardan 2 adeti TQ7(8) modeli olup 760 x 510x1220 ölçülerindedir. Diğer 5 fırınımız TQ8 modelidir ve 760 x 610 x 1220 ölçülerindedir.


Bizler de DÖKSAN ISIL İŞLEM A.Ş.  Kamaralı Fırın Bölümü olarak; mevcut fırınlarımızda ıslah, sementasyon, karbon emdirme, normalizasyon, izotermik tavlama, yumuşatma tavlaması, küreselleştirme tavlaması, gerilim giderme tavlaması, temperleme, karbonitrürleme, nitrokarbürleme, oksidasyon işlemlerini yaparak günümüz Türkiye’ sinde halen gelişmekte olan metal, makine, otomotiv, iş makineleri, tarım makineleri, uzay, havacılık ve savunma sektörlerinin ısıl işlem ihtiyaçlarına çözüm ortağı olmaktayız.