Döksan

Döksan Isıl İşlem A.Ş. 23.05.2017 tarihinde Isıl İşlem sektörünün ilk ve tek Ar-Ge merkezi unvanını ve belgesini almaya hak kazanmıştır. Ar-Ge merkezindeki çalışmalar kimya ve mühendislik alanlarında lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde eğitim almış uzman kadroyla yürütülmektedir. Ar-Ge merkezi proje geliştirme çalışmalarında Isıl işlem uygulama, Test/Analiz, Finans, Satış pazarlama ve Satın alma departmanları koordinasyon içinde çalışmaktadır. Firmamız 2019 ARGE ilk 500 listesinde yer almıştır.

Kullanıcılardan gelen geribildirimler ile pazar ve teknoloji araştırmaları ışığında her parçanın Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliği sağlanır. Tüm işlemler AS 9100 Standardına, Ulusal /Uluslararası ve TSE Kalite Standartlarına uygun olarak yapılmakta olup gelişen teknolojinin ve sektörün tüm gereksinimlerini karşılamaktadır. Hedeflere uygun olarak belirlenen Ar-Ge stratejilerimiz;

 
  • Sanayinin marka imajını geliştirmek
  • Ar-Ge faaliyetlerini ileri teknolojilerle donanmış mühendislik hizmetleri ile desteklemek
  • Yeni bilgiler edinmek için deneysel, teorik temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,
  • Araştırmaların kazanımlarından yararlanarak yeni malzemeler, yeni prosesler ve yeni süreçler geliştirmek,
  • Mevcut proseslerin özelliklerini iyileştirmek,
  • Otomotiv, iş makineleri, uzay, havacılık ve savunma sanayi sektörleri başta olmak üzere ülkemiz sanayisinin büyüme hızına cevap vermek,
  • Fikri ve sinai mülkiyet hakları birimi patent, marka ve endüstriyel tasarımlarının araştırma, uygulama ve kayıt süreçlerini yöneterek dış pazarlarda rekabetçi bir konuma yükselmek.